Administracija [ADM]

Modul Administracija [ADM] obuhvata podmodule koji se bave administrativnim delom, odnosno delom koji se ne odnosi direktno na sam proces održavanja objekata.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni u administraciji i finansijama: direktor administrativnih poslova, direktor finansijskih poslova, administrativni referenti, blagajnici (interne knjigovođe), poslovni asistenti, itd.

Sastav modula

Sastoji se iz 6 podmodula:

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Pošiljaoci /
Akta Zaposleni, Vrsta dokumenata, Pošiljaoci
Interni nalozi Zaposleni, Vrsta dokumenata
Blagajna Zaposleni, Pošiljaoci
Vrsta Dokumenata obrasci Zaposleni, Vrsta dokumenata
Email sistem Zaposleni

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul AktaPodmodul Pošiljaoci predstavlja bazu komitenata koji izvorno nisu objekti (klijenti) kojima se izvršavaju usluge.

Podmodul Akta, pruža mogućnost korisniku da kreira dokumente pošiljaoca koji se odnose na neku unapred definisanu vrstu dokumenata (npr. prijem pošte). Prilikom kreiranja dokumenta, korisnik može da unese sve relevantne podatke, kao što su naziv, datum prijema, naziv pošiljaoca, status obrade,...

Podmodul Interni nalozi, služe za internu organizaciju i "pismeno" izdavanje zadataka zaposlenima.

Podmodul Blagajna služi za vođenje evidencije blagajne, ulaza/izlaza, putnih naloga, itd...

Podmodul Vrsta Dokumenata obrasci, služi za definisanje tipova naloga koje će sistem sam kreirati kada se npr. u internim nalozima kreira nalog čija vrsta dokumenta odgovara tom tipu.

Podmodul Email sistem, nudi mogućnost slanja email obaveštenja korisnicima sistema, koji mogu biti definisani kao pojedinci ili kao grupa.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net