Konfiguracija [KON]

Modul Konfiguracija [KON] predstavlja jedan od osnovnih modula i koristi se za podešavanje parametara sistema.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni sa najvećim privilegijama.

Kako radi modul?

Sastoji se od 4 podmodula:

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Korisnici /
Podešavanja /
Vrste dokumenata /
Notifikacije /

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul Email sistemPodmodul Korisnici služi za kreiranje kredencijala i privilegija korisnika sistema.

Podmodul Podešavanja daje mogućnost kreiranja putanja u kojima će se smeštati ili preuzimati određeni fajlovi koji se koriste u samom radu (npr. memorandum, pečat, itd...)

Podmodul Vrste dokumenata služi za kreiranje vrste dokumenata koji će se koristiti u samom radu kod kreiranja akta, internih naloga, naloga upravnika, itd...

Podmodul Notifikacije šalje na određene email adrese podsetnik za rođendane zaposlenih, istek registracije automobila, zakazanih termina, itd...

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net