Logistika [LOG]

Modul Logistika [LOG] je namenjen evidenciji automobila (ovlašćenje, zaduženje, registracije, održavanje) i evidenciji zaduženih telefona i kartica.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni u administraciji, magacinu i tehničkoj službi: direktor administrativnih poslova, administrativni referenti, magacioneri, terenski službenici, itd.

Sastav modula

Sastoji se od 2 podmodula:

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Automobili Zaposleni, Pošiljaoci, Vrsta dokumenata
Telefoni Zaposleni

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul AutomobiliU podmodulu Automobili, korisnik ima mogućnost da vodi evidenciju o voznom parku, kada ističe registracija vozila, da zaposlenima kreira zaduženja i ovlašćenja za vožnju, kao i da vodi računa o održavanju vozila (servis, popravke, kontrola vozila, itd.).

U podmodulu Telefoni, korisnik ima mogućnost da vodi evidenciju o službenim telefonima, dodatne opreme i sim karticama. Takođe, korisnik ima mogućnost da zaposlenima kreira zaduženje.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net