Magacin [MAG]

Modul Magacin [MAG] se koristi za vođenje evidencije materijala koja se koristi prilikom čišćenja i održavanja objekata.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni u magacinu: magacioneri, terenski službenici, itd.

Sastav modula

Sastoji se od 2 podmodula:

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Materijali /
Ulaz/Izlaz Zaposleni, Objekti, Pošiljaoci, Materijali

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul MaterijaliPodmodul Materijali predstavlja lager artikala u magacinu podeljenu u 3 kategorije: Alat, HTZ oprema, potrošni materijal. U svakom trenutku korisnik sistema ima mogućnost da vidi stanje na lageru, karticu artikala, kao i karticu artikala po zaposlenima.

Podmodul Ulaz/Izlaz omogućava da korisnik preko naloga unosi artikle u magacin, da u zavisnosti od tipa artikala kreira revers ili otpremu ka zaposlenom, itd. U podmodulu se koristi čak 12 tipova naloga.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net