Ponude [PON]

Modul Ponude [PON] služi za evidenciju zahteva i za kreiranje ponuda za čišćenje i održavanje objekata.

Ko koristi modul?

Modul koriste zaposleni u komercijali i administraciji: administrativni direktor, komercijalni direktor, komercijalisti, komercijalni referenti, administrativni referenti, itd.

Sastav modula

Modul se sastoji iz 2 podmodula.

Sastav modula

Obavezni podmoduli *

Zahtevi Zaposleni, Objekti
Ponude Zaposleni, Objekti, Zahtevi

* Spisak drugih obaveznih podmodula koji su neophodni za rad u navedenim podmodulima.

Kako radi modul?

Podmodul ZahteviU podmodulu Zahtevi beleži se svaki zahtev za ponudu, nezavisno na koji način je stigao. Korisnik aplikacije može da unese tip zahteva, sadržaj, objekat, kontakt osobu i da prihvati ili odbije kreiranje ponude za zahtev.

Podmodul Ponude predstavlja dalji nastavak procesa. Na osnovu prihvaćenog zahteva kreira se ponuda. Svaka ponuda ima jasan tip (čišćenje zgrada, održavanje poslovnog prostora,...), status ponude (Nova, Ponuda, Odbijeno,... ). Na osnovu podataka sa termina za procenu objekata, korisnik kreira ponudu, odabirom unapred definisanih usluga za tip ponude, vremenski interval čišćenja, način plaćanja, rok ponude, gratis čišćenja... Takođe ima mogućnost dodavanja opštih karakteristike ponude preko unapred pripremljenih obrazaca. Ponuda se može sačuvati kao pdf, i štampati sa memorandumom i bez memoranduma.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net