Program za evidenciju održavanja zgrada

Program za evidenciju održavanja zgrada Čisto Na Klik je desktop aplikacija koja je kreirana za potrebe kompanija koje se bave održavanjem higijene objekata (stambene zgrade, poslovni prostori, podrumi, garaže,..) u cilju optimizacije svog poslovanja, efikasnije evidencije objekata, zaposlenih na poslovima čišćenja i samih poslovnih procesa.

Arhitektura softvera

Arhitektura softvera za održavanje zgradaSoftver je programiran po modelu: klijent - server, a komunikacija se odvija preko lokalne kompjuterske mreže (LAN).

Podeljen je na dva dela: aplikacija i baza.

Na klijentskim stranama se nalaze aplikacije u kojima se podaci obrađuju, dok se na serverskoj strani nalazi baza podataka u kojoj se obrađeni podaci čuvaju.

Program je napravljen kao višekorisnički sistem i pruža mogućnost da ga u realnom vremenu koristi više korisnika istovremeno, nezavisno od modula kojima se pristupa.

Moduli programa

Program se sastoji od 10 modula, koji u svom sastavu sadrže dodatne podmodule:

Moduli

Podmoduli

Konfiguracija [KON]

Korisnici, Podešavanja, Vrste dokumenata, Notifikacije (Obaveštavanje rođendana, isteka registracije, zakazani termini, itd...)

Evidencija [EVD]

Radnici, Objekti, Dodela objekata, Evidencija sati, Godišnji odmori

Lični dohoci i kadrovska [LDK]

Ugovori, Radne liste, Odbici, Plate

Logistika [LOG]

Automobili, Telefoni

Operativa [OPR]

Ture, Generalna pranja, Analitika

Upravnik [UPR]

Upravnik, Formulari, Podsetnik, Moj majstor, Telefonski pozivi

Magacin [MAG]

Materijali, Ulaz/Izlaz

Administracija [ADM]

Akta, Interni nalozi, Pošiljaoci, Blagajna, Vrsta dokumenata obrasci, Email sistem

Kontrola kvaliteta [KKV]

Kontrola kvaliteta

Ponude [PON]

Zahtevi, Ponude


Mogućnosti programa

Program pruža mogućnost korisniku da vodi preciznu evidenciju održavanja objekata, zaposlenih i njihovih angažovanja na poslu.

Omogućuje jasan i transparentan prikaz svih neophodnih detalja kako bi se imao jasan uvid u kvalitet i kvantitet pruženih usluga klijentu (sa jedne strane) i poslovnu efikasnost zaposlenih (sa druge strane).

Mogućnosti programa za održavanje zgrada

Svi podaci su korisniku prikazani preko tabelarnih formi, sa filterom za pretragu po ključnim parametrima (koji su karakteristični za izabrani modul).

Tabelarne forme su kreirane u režimu "samo za čitanje" (read-only), kako bi se izbegle eventualne neželjene izmene, a sam proces izmene ili dodavanja podataka je omogućen preko popup dijaloga.

U okviru modula, korisnik ima i mogućnost štampanja više izveštaja i izvoz podataka u excel.

Svakom korisniku sistema mogu se definisati sledeće privilegije za rad u modulima:

  • Bez pristupa - Korisnik nema pristup modulu,
  • Pregled - Korisnik može da pristupi modulu, da pronađe podatke preko filtera, da ih odštampa ili izveze u excel,
  • Unos - Korisnik ima mogućnost da unosi i menja podatke u modulu + sve privilegije iz nivoa Pregled,
  • Sve - Korisnik ima mogućnost da briše podatke u modulu + sve privilegije iz nivoa Unos,
  • Admin - Korisnik ima mogućnost podešavanja konfiguracionih parametara u modulu + sve privilegije iz nivoa Sve.

Svi procesi, unos, izmena, brisanje, se čuvaju u log tabeli, tako da se u svakom trenutku može utvrditi koji korisnik u koje vreme i sa kog računara je izvršio određenu radnju.

Šta je Vama potrebno za korišćenje aplikacije?

Za korišćenje aplikacije neophodno je:

  • Klijentska strana - desktop računar sa Windows (7/10) i MS Access Runtime (32bit) ili MS Access 2013-2016 (32bit)
  • Serverska strana - desktop računar sa Windows (7/10 ili Server 2012/2016/2019).

Šta još dobijate?

Pored navedenih mogućnosti, uz program se dobija:

  • Implementacija sistema
  • Obuka korisnika
  • Tehnička podrška telefonom ili email-om

Kako da započnemo saradnju?

Najbolji način da uspešno započnemo saradnju jeste da nas kontaktirate na info@cistonaklik.com ili na 0641989679, kako bismo razmenili sve neophodne informacije i zakazali prezentaciju aplikacije.

Pratite nas

Facebook
YouTube

Design by draganmarkovic.net